Ceny pro dílčí technická řešení

¨krone
O cenu Grand Prix Techagro usilovaly na letošním brněnském veletrhu tři exponáty ze společné expozice firmy Krone. Šlo o zajímavá a konstrukčně jednoduchá řešení, která přinášejí výrazný pokrok při obsluze strojů, snižují provozní náklady včetně spotřeby nafty, přispívají k precizní práci a mají pozitivní vliv na ekologii. Přitom tato zlepšení stroje neprodražují. Není proto divu, že v obrovské konkurenci 76 celkem přihlášených exponátů obdržel jeden exponát Krone cenu Grand Prix a druhý ceny časopisů Farmář a Zemědělský týdeník.

„Na minulém veletrhu Techagro jsme do soutěže Grand Prix přihlásili zcela nový stroj – lis Comprima, který před tím obdržel na výstavě Agritechnica dvě zlaté medaile. Očekávali jsme, že uspěje i v Brně, což se také stalo,“ řekl týdeníku Zemědělec Ing. Pavel Kouřil, pověřený zástupce firmy Krone pro Českou republiku a Slovensko. „Letos byla situace jiná, nevěřili jsme příliš tomu, že bychom za naše dílčí technická řešení v tak velké konkurenci prestižní ocenění dostali. O to větší bylo naše překvapení.“

Grand Prix pro VariStream
Za názvem Krone VariStream se skrývá optimalizovaný tok píce u samojízdných řezaček Kroene Big X. U této nové mechanické koncepce je přední část dna bubnu spřažena s protiostřím. Při seřizování protiostří po broušení se automaticky upraví i poloha dna bubnu do základního nastavení. Zadní část dna bubnu je uložena pružně a vyrovnává tak profil kanálu s ohledem na kolísající množství procházející píce. Při náhlém zvýšení množství se dno na pružinách vychýlí a po průchodu se ihned pomocí tlačných pružin nastaví zpět do výchozí polohy. Proměnnému množství píce se přizpůsobuje i zadní stěna metače, která má také pružné uložení. Oceněný systém tak udržuje konstantní metací výkon bubnu i vlastního metače, takže průtok pořezané hmoty je plynulý.
U nového zařízení Krone VariStream je profil toku píce u samojízdné řezačky Big X poprvé regulován automaticky. Není tak nutné žádné náročné nastavování a seřizování podle odlišných podmínek. Kromě optimálního průtoku píce přináší nový systém i další praktické výhody. Řezačka Big X pracuje mnohem klidněji, a to i při nepravidelném přísunu hmoty. Výkon je výrazně vyšší především při práci v travních porostech, přitom spotřeba paliva a opotřebení je menší.

Časopisy ocenily čelní lištu
Ceny časopisů Farmář a Zemědělský týdeník získala čelně nesená žací lišta EasyCut 32 CV float, která díky nové konstrukci pracuje vždy se stejným přítlakem, a to i v případě proměnného reliéfu terénu. Umožňují to odlehčovací pružiny začleněné přímo do závěsného rámu, pomocí nichž se nastavuje přítlak. Odpadá tak nastavování a přizpůsobování pružin traktoru. Přitom si EasyCut 32 CV float zachovává všechny známé výhody čelních žacích strojů, především jednoduchou montáž a málo pohyblivých součástí, což předurčuje malé opotřebení a nízkou hmotnost.
Tento systém má ještě další výhody. Může se namontovat blíže k traktoru, takže přední náprava tahače je méně zatížená a zadní není tolik odlehčená. EasyCut 32 CV float se proto hodí i pro menší a lehčí traktory. Praktické testy prokázaly, že při použití nového systému Krone float je seční šetrné k porostu a kvalita píce je vyšší.

Velký zájem o další novinku
Třetím přihlášeným exponátem Krone do soutěže Grand Prix byla automatika plnění u sběracího vozu MX. Na tento systém už žádná cena nezbyla, přesto poutal společně s novým vozem MX velkou pozornost návštěvníků. Pohyblivé příčkové dno vozů MX bylo v přední části sníženo o 15, resp. 25 cm, takže šikmá poloha pohyblivého dna podstatně zkracuje dopravní dráhu píce od řezacího rotoru. Díky tomu se materiál dopravuje do vozu mnohem rychleji a šetrněji s výrazně menšími nároky na příkon (vůz MX lze agregovat už s traktory o výkonu 88 kW/120 k). Pohyblivé dno nakloněné dopředu také usnadňuje plnění vozu, protože první naložená porce píce nemůže padat dozadu. Nakládací automatika je vybavena dvěma doplňkovými snímači naplnění vpředu a jedním vzadu. Vůz je tak vždycky plně naložen i v zadní třetině ložného prostoru, což má vliv na jeho vyšší hospodárnost.
Novinkou byl samozřejmě i sběrací vůz Krone MX, k dispozici jsou dva modely MX 310 (objem 31 m³ podle DIN, 50 m³ sušiny) a MX 350 (objem 35 m³ podle DIN, 56 m³ sušiny). Nový model MX je k dispozici v provedení GL (senážní vůz s uzavřenou konstrukcí) a GD (dávkovací vůz s uzavřenou konstrukcí; sériově s dvěma dávkovacími válci; se třetím válcem jako volitelným příslušenstvím). K charakteristickým znakům řady MX patří vkládací a řezací rotor o průměru 880 mm s osmi řadami hrotů po obvodě a 41 nožů umístěných ve vzdálenostech 37 mm, které zajišťují vysokou kvalitu řezu a úsporný provoz. Sériově jsou všechny vozy MX vybaveny nízkoúdržbovým neřízeným sběračem Krone EasyFlow širokým 1800 mm. Významným rysem konstrukční řady MX je na boční stranu sklopné řezací ústrojí, v případě potřeby je možné rychle a bez nářadí vyměnit nože. Vůz MX je nahoře zcela otevřený, takže se hodí i jako alternativní přepravní prostředek pro odvoz píce od řezačky.

Konec bílých míst na mapě
Tyto novinky jsou už v současnosti k dispozici u sedmi dealerů techniky Krone v České republice a u tří na Slovensku. „V loňském roce jsme dokončili změny obchodního systému v České a Slovenské republice, kdy se přešlo od generálního importéra přímo na prodejce se stanoveným obchodním územím,“ dodává závěrem Ing. Pavel Kouřil. „V severních Čechách se techniky Krone ujala Agrima Žatec, na jihu Moravy zase společnost HM Hodonín, takže v současnosti jsou bílá místa na mapě minulostí. Na českém trhu zaujímáme v technice na sklizeň pícnin přibližně dvacetiprocentní podíl, v prodeji řezaček jsme se dostali třetí místo, u sběracích vozů dokonce na druhé. Naši zemědělci oceňují u techniky Krone především vyspělou konstrukci, unifikaci, která snižuje četnost náhradních dílů a německou preciznost.“

24.04.2010 08:09:51 | Autor: agroweb.cz


<< úvod

WWW.fotosen.txt.cz m251s@seznam.cz ©m251s 2009-2010
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se