Rozšíření sortimentu


Agrozet 2_140x100
Agrozet ČB, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí. V současné podobě existuje již téměř dvě desítky let. Prodejem a zajištěním kvalitního servisu zemědělských strojů pověřuje více než dvě stě zaměstnanců. Široká nabídka zahrnuje známé značky tuzemských i zahraničních výrobců.


Zájemce o zemědělskou techniku si vybere z bohatého sortimentu Agrozetu České Budějovice, a. s., jak traktory renomovaných značek, tak i stroje pro přípravu půdy, setí či pícninářský program. S prázdnou nemusí odejít ani zájemci o mulčovače, příkopová ramena nebo čelní nakladače. Zapomenout nesmíme ani na dopravní techniku. Obchodní úspěchy, zejména na Moravě, Agrozet zaznamenává i s postřikovači a nově začíná dovážet též manipulátory.

Hustá obchodní a servisní síť
Agrozet má vybudovány dvě dealerské sítě v rámci republiky, jednu zaměřenou na prodej strojů (tu tvoří externí prodejci), druhou zaměřenou na distribuci náhradních dílů. Velmi hustou síť má Agrozet vybudovanou v jižních Čechách, kde má zastoupení téměř v každém okresním městě. Na vysočině najdeme zástupce v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. Severní Čechy zastupuje Chomutov. Silná střediska má Agrozet vybudována i na Moravě v Telnici, Skalici nad Svitavou a Prostějově.

Kvalita se prodává i v době krize
Značku Pöttinger zastupuje Agrozet od první poloviny devadesátých let. Pícninářská technika Pöttinger se prodává stále dobře, v jednotlivých letech se mění pouze pořadí v jednotlivých kategoriích. Zajímavostí je, že řada nových strojů vznikla na popud zdejších zemědělců, což potvrzuje, že český trh je pro firmu Pöttinger důležitý. Každý nový stroj se musí před uvedením na trh vyzkoušet, a i tyto prototypy se často testují u nás, u budoucích zákazníků. Pokud chtějí výrobci v široké konkurenci a době hospodářského útlumu uspět, musejí zákazníkům nabídnout nové stroje, které zejména zvýší produktivitu práce a sníží celkové výrobní náklady. Touto cestou jde i významný výrobce techniky pro pícnináře a dnes i provozovatele bioplynových stanic – firma Pöttinger. Zeptali jsme se Ing. Petra Stuchlíka, vedoucího oddělení Pöttinger na novinky pro letošní rok.

Vůz pro zásobování
(nejen) bioplynových stanic Tradiční sortiment techniky Pöttinger, tedy stroje pro sklizeň pícnin a jejich přepravu tvořil vždy podstatnou část obratu společnosti Agrozet. V současné době se navíc stává aktuální mimo jiné i technika pro provozovatele bioplynových stanic. Jejich počet neustále roste, ke stávajícím více než osmi desítkám přibude po dostavbě dalších přibližně třicet stanic. To už jsou pro každého prodejce zajímavá čísla. Výkony bioplynových stanic kladou zvýšené nároky na dopravní linky, což si uvědomuje i firma Pöttinger.
V oblasti přepravy velkoobjemových hmot přichází s novým modelem vozu Jumbo Combiline. Vedoucí oddělení Pöttinger Ing. Petr Stuchlík k tomu dodává: „Společnost hospodařící na 1500 ha a provozující bioplynovou stanici přepraví za rok 42 až 50 tisíc tun zelené hmoty“. Vozy Jumbo Combiline hmotu primárně seberou a pořežou, ale současně mohou plnit funkci přepravních prostředků. Jsou to vozy pro přepravu senáže a siláže (i od řezačky) s jednoznačně největším objemem na trhu. Největší typ Jumbo Combiline 10010 s objemem 100 m3 se dostává se svými rozměry až na limity dané předpisy o provozu na pozemních komunikacích.
Vozy Jumbo mají nyní osmiřadé sběrací zařízení (původně šestiřadé) a řada Combiline se může navíc pochlubit zesílenými převodovkami a spojkami. Zesílený je i rám, podvozek a systém vyprazdňování. O dobré jízdní vlastnosti se stará aktivně řízený, hydropneumaticky odpružený podvozek Tridem. Na podlaze nejsou dva, ale nově tři řetězy, vzadu pak najdeme dva hydromotory. Nástavba je v celém profilu konstruována pro zvýšené namáhání. Zatímco původní Jumbo je limitováno nosností 20 tun, tento model má nosnost zvýšenou na 30 tun. Protože se počítá i s častějším převozem sypkých hmot, udělal výrobce několik úprav, například vstup vkládacího válce do vozu je zakryt, aby přepravovaná hmota nevypadávala ven. Přeprava silážní kukuřice ve velkých objemech a tonážích je to, na co byl tento vůz konstruován. Na výstavě Agritechnica oceněné automatické broušení nožů je zařízení, které se objeví i na těchto vozech. Zajišťuje automatické broušení nožů za provozu stroje, aniž by obsluha musela vystoupit z traktoru. Řidič zastaví a po zmáčknutí tlačítka má za dobu pouhých čtyř minut nabroušeno všech 45 nožů. To je jistě příjemné. Je to příklad, jak zvýšit celkovou výkonnost stroje.
Z dalších úprav lze zmínit rozšíření vkládacího válce o jednu hvězdici na každé straně, které by mělo vyloučit průnik nepořezané hmoty do vozu. Všechny nové vozy Jumbo mají změněné číslování (mají ve svém označení desítku na konci).

Novinek je více
Z modelů pícninářské techniky pro letošní rok stojí za zmínku nová řada motýlových žacích lišt se záběrem 8,6 m Novacat X8 vybavená válci, prsty a shazovacím pásem. Stroje mají upravenou konstrukci vyhovující i pro velké zatížení a vysoké denní výkony. Změn doznal i vnější vzhled. Do novinek patří též dvourotorový shrnovač Eurotop 972 S-line s pracovním záběrem téměř deset metrů, jehož první kusy již míří ke svým novým majitelům.
Firma Pöttinger udělala kus práce i ve vývoji nových strojů pro zpracování půdy a setí. Konstrukčně nová je řada pluhů Servo 6.50, jejíž prototypy byly zkoušeny u nás. Polonesené pluhy Servo 6.50 jsou vybaveny šesti až devíti radlicemi. Model Servo 6.50 je jištěn kolíkem, 6.50 Nova je jištěn hydropneumaticky, 6.50 Nova Plus je Vario jištěné hydropneumaticky a 6.50 Plus je Vario jištěné kolíkem.
Pöttinger nespí ani v oblasti secích strojů, objevují se nové secí kombinace. Změny se dotkly uchycení secích botek, pohonu, nového výsevního ústrojí i designu. Novinky mají označení Lion 302 a 3002 a Vitasem 302 a 302A. Modelová řada secích strojů Terrasem se doplňuje o menší záběry. K loňským C6 a C8 tak přibudou typy Terrasem R3 a R4 (pevné) a C4 (sklopný). Všechny zmíněné novinky si zemědělci budou moci prohlédnout na blížící se výstavě Techagro v Brně.

Nejen celé stroje
Významnou položkou přispívající k ekonomickým výsledkům podniku je též prodej náhradních dílů. Agrozet České Budějovice je největším obchodním partnerem firmy Pöttinger v oblasti náhradních dílů v Evropě. Dvě centrály náhradních dílů jsou v Českých Budějovicích a v Havlíčkově Brodě. Například u techniky Pöttinger – pokud zákazník stačí objednat náhradní díl do 16 hodin, dostane ho druhý den do 7 hodin ráno u nejbližšího dealera. Základem pro zajištění kvalitních servisních služeb jsou trvalé skladové zásoby náhradních dílů v objemu mnoha milionů korun. Pokud požadovaný díl není na skladě, objedná ho Agrozet u výrobce, ten jej večer naloží na kamion a ráno je ve skladu v ČB, odkud se dopraví na místo. Agrozet má celkem k dispozici 4500 m2 krytých servisních ploch a několik desítek servisních vozů s profesionálně vyškolenými techniky. Součástí služeb pro zákazníky jsou i speciální předsezónní slevy, které se týkají jak nových strojů, tak i náhradních dílů. Nyní je i optimální čas na předsezónní prohlídky techniky.
Agrozet vyřizuje zákazníkům i operační programy a zajistí samozřejmě i financování nové techniky.
Pro Ing. Stuchlíka je potěšitelný zájem, který zemědělci v současné době o techniku Pöttinger projevují. Dobře však ví, že až čísla z prodeje v průběhu roku ukáží, jestli se opět blýská na lepší časy.
21.02.2010 17:43:34 | Autor: agroweb.cz


<< úvod

WWW.fotosen.txt.cz m251s@seznam.cz ©m251s 2009-2010
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se