Velká technika za „malé“ traktory


velka technika
Na výstavě Země živitelka byly v expozici společnosti Kverneland Group Czech vystaveny stroje na zpracování půdy a setí, které se v České republice již standardně prodávají. Všímavému návštěvníkovi českobudějovického výstaviště určitě neuniklo, že šlo vesměs o výkonnou techniku, kterou lze překvapivě agregovat s relativně slabými traktory. Což příznivě ovlivňuje nejen provozní náklady a ekonomiku výroby, ale i celoroční využití těchto energetických prostředků.

Technické novinky by měla společnost Kverneland Group Czech představit až na brněnském veletrhu Techagro, které se uskuteční v příštím roce na jaře.

Dva pluhy s novým orebním tělesem
V expozici berounské společnosti nemohl chybět nejprodávanější pluh Kverneland v jihozápadních Čechách – oboustranný polonesený model PN, který se vyrábí až s osmi radlicemi. Provedení s pěti a šesti radlicemi umožňuje montáž ještě jednoho orebního tělesa. Jednotlivé radlice jsou jištěny systémem Kverneland AUTO-RESET s mnohalistovou pružinou, která patří k nejjednodušším a zároveň i k nejrozšířenějším na světě. Volitelnou výbavou mohou být zahrnovací límce, předradličky, hydraulické navádění první radlice a kotoučové krojidlo na poslední radlici. Pluhy PN s předsunutým kolem umožňují doorávání do krajů, snáze kopírují nerovnosti pozemků a využívají se především na menších a členitých pozemcích.
V Českých Budějovicích byl vystaven šestiradličný model PN – 100 -28 s krokovou změnou záběru od 30 do 45 cm a rozestupem radlic 100 cm (na přání i 115 cm). Tento rozestup zvyšuje průchodnost pluhu i při velkém množství rostlinných zbytků. „Na pluhu jsou nová orební tělesa číslo 28, která mají dlouhou odhrnovačku a vytvářejí široké dno brázdy, což je vhodné pro traktory s pneumatikami širokými 650 až 710 milimetrů,“ řekl týdeníku Zemědělec Antonín Krátký, produktový manažer společnosti Kverneland Group Czech. „Tato orební tělesa také velice dobře obrací a drobí skývu, přitom výrazně snižují odpor půdy, což je z ekonomického hlediska pro zemědělce velice zajímavé. S vystaveným pluhem vybaveným novými orebními tělesy může pracovat i relativně slabší traktor o výkonu 150 koní. Tím se výrazně snižuje spotřeba pohonných hmot, v porovnání s původními odhrnovačkami o dva až tři litry nafty na hektar. Z ekonomického hlediska se orba těmito pluhy už příliš neliší od minimalizačních technologií. Nehledě na to, že slabší traktor nachází širší využití během celého roku.“
Novými odhrnovacími deskami č. 28 byl vybaven i čtyřradličný oboustranný nesený pluh Kverneland VX – 85 – 200 – 28. Šlo o model pro střední třídu traktorů o výkonu kolem 100 až 140 koní, s krokovou změnou záběru pomocí excentrické podložky v rozmezí 30, 35, 40, 45 cm na jednotlivou radlici. Tělesa jsou od sebe vzdálena 85 cm a jednotlivé radlice jsou jištěny pomocí střižných šroubů. Tento jednoduchý a relativně dlouhý pluh s velkou průchodností posklizňových zbytků, závěsnou hlavou 200 s otočnou hřídelí o průměru 120 mm a indukčně kaleným rámem o rozměru 150 x 100 x 6,3 mm se vyznačuje vysokou pevností. „V současné době je v akční nabídce pod 300 tisíc korun v plné výbavě, to znamená se zahrnovacími límci, kotoučovým krojidlem a gumovým kolem,“ dodává u exponátu Antonín Krátký. „Je to ideální pluh pro menší farmy, kde nejsou tak silné traktory, i relativně slabší traktor s ním dokáže za směnu zorat velkou plochu. V republice je již prodáno více než čtyřicet těchto pluhů a jejich uživatelé je mají nadosmrti. Nelze je prakticky zničit.“

Dva secí stroje Accord
V expozici společnosti Kverneland Group Czech byly i dva secí stroje Kverneland Accord, a to jak s mechanickým, tak pneumatickým výsevním ústrojím. Do prvně jmenované kategorie patřil model Kverneland Acord M-drill o záběru 3 m (vyrábí se i v záběru2,5 a 4 m). Jde o novinku prezentovanou na veletrhu Techagro 2008, v České republice jich k dnešnímu dni pracuje už více než deset. Vystavený model se zásobníkem o objemu 530 l a nastavitelným výsevkem od 1 do 400 kg byl vybaven koly, takže je určen pro přímou agregaci za traktor. M-drill je k dispozici s klasickými botkami ve dvou nebo třech řadách a s patentovanými CX botkami. Lze ho také agregovat s rotačními branami nebo kombinátorem.
Hned vedle stála univerzální pneumatická secí kombinace Kverneland Accord I-drill o záběru 3 m, jejíž koncept je založen na plně integrovaných rotačních bránách Kverneland a secím stroji Accord. Nové robustní rotační brány Kverneland se vyrábějí v italské Modeně. Zemědělci u nich ocení rychloupínání nožů QUICK-FIT, uložení rotorů nožů, které přispívá k dlouhé životnosti a spolehlivosti a především unikátní nastavení časování rotorů, jež zajišťuje plynulý chod bez rázů a nižší potřebu momentálního příkonu. Nad rotačními branami se nachází secí stroj Kverneland Accord I-drill.
„Jde o kompaktní stroj, jehož zásobník o objemu 1800 litrů, a tím i těžiště, jsou posazené blízko k traktoru,“ vysvětluje A. Krátký. „K agregaci je tak možné použít i slabší traktor, který nepotřebuje tak vysokou zdvihovou kapacitu na hydraulice. Druhou ceněnou předností je skutečnost, že výsevní ústrojí je vyvedeno na bok zásobníku. Tento unikátní design od společnosti Accord zaručuje bezpečné a pohodlné nastavení výsevku z boku, otevíratelné plastové okénko v zásobníku pak umožňuje přístup k čidlu minimálního stavu osiva, navíc lze tudy odstranit i zbytky osiva ze zásobníku. Třetí výhoda spočívá v integrovaném uložení nosníku botek, který je uchycen na opěrném válci rotačních bran, takže nastavení hloubky zpracování půdy nemá vliv na nastavení hloubky seťového lůžka. Nosník botek může být snadno demontován a rotační brány se mohou použít samostatně pro zpracování půdy, což dává stroji větší flexibilitu. Princip secích kombinací s aktivním nářadím v poslední době nabývá na významu a počet prodávaných strojů stoupá. Zemědělci si uvědomují, že výsledná práce aktivního nářadí při zpracování půdy je kvalitnější, seťové lůžko je lepší a porosty lépe vzcházejí.“

Podmítače s kvalitou pluhů
Z široké plejády nesených a tažených podmítačů byl v Českých Budějovicích vystaven hydraulicky sklopný model Kverneland CLC o záběru 4,3 metru se dvěma řadami radliček a dvojitou diskovou sekcí. Tento stroj je vhodný k podrývání, podmítce strniště i přípravě půdy před setím, půdu prokypřuje až do hloubky 40 cm a rozrušuje stopy kol. Povrch pozemku je pak připraven pro setí, například již zmíněnou univerzální secí kombinací Kvernaland Accord I drill.
Technologie podmítačů Kverneland vychází z pluhů téže značky. Každá z radliček je vyrobena z tepelně zpracované oceli a osazena klasickým pluhovým otočným dlátem, rovněž tepelně zpracovaným. Pro dokonalejší podříznutí ornice je možné vybavit slupice šípovými radlicemi o záběru až 30 cm. Díky svému profilu uložení jsou slupice mimořádně odolné, jejich výkyv do strany o 20 cm a do výšky o 25 cm zůstává bez trvalé deformace. Radličky jsou jištěny listovou pružinou. Systém pojistných listových pružin Kverneland a nastavitelný rozestup slupic zaručuje bezproblémovou práci i v kamenitých podmínkách. Za radličkami se nacházejí dvě řady disků do X, které urovnávají a zpracovávají půdu a zaklápějí posklizňové zbytky.
03.10.2009 16:52:00 | Autor: agroweb.cz


<< úvod

WWW.fotosen.txt.cz m251s@seznam.cz ©m251s 2009-2010
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se