Robustní stroje za silné traktory


Na letošní Case dni, který v Kameni na Pelhřimovsku uspořádala společnost Agri CS, byly předvedeny nejen moderní výkonné traktory Case IH a Steyr, ale i nezbytná závěsná technika. Převažovaly zemědělské stroje Simba pro mělké i hluboké zpracování půdy, válení a setí drobnosemenných plodin, zejména řepky, které lze využít v půdoochranných technologiích, stejně jako k práci před pluhem či po pluhu. V Kameni nechyběl ani Kompaktomat od firmy Farmet, dopravní technika Agrimega či cisterna s aplikátorem kejdy Slootsmid.

Když společnost Agri CS hledala „partnera“ k silným traktorům Magnum a Steiger, zvolila si právě velmi robustní anglickou techniku Simba s dlouhou životností (v České republice je v provozu diskový podmítač Simba, který má už odpracováno více než 20 000 hektarů). Šlo o promyšlenou volbu, neboť její výrobce má se závěsnými stroji pro agregaci s traktory nad 260kW už více než třicetileté zkušenosti.

Nesené modely
V Kameni byly nejprve představeny zástupci jednotlivých kategorií strojů a pak se mnohé z nich předvedly při praktické ukázce. Jako první předjely před návštěvníky tři nesené modely, dva stroje X-Press a Flatliner 500. Nesené podmítače X-Press se vyrábějí v pracovním záběru od 2,5 do 4 m, v pevném nebo hydraulicky sklopném provedení. Jejich základem jsou vždy dvě řady disků o průměru 510 mm s roztečí 250 mm uložených na pružných slupicích Pro Active. Pružné slupice zajišťují efektivní ochranu proti kamenitým překážkám, navíc při jízdě jemně vibrují, čímž podporují vynikající samočisticí funkci disků za vlhka. Jsou doplněny střižným šroubem, který je chrání při najetí na extrémně velkou překážku. Pracovní hloubka se nastavuje jednoduše pomocí dorazů na zadním válci. Velkou variabilitu použití podmítačů X-Press umožňuje plynulé nastavování úhlu disků pro přední i zadní řadu zvlášť v rozmezí 10° až 25° podle konkrétních půdních podmínek a množství posklizňových zbytků. Za dvěma řadami disků následuje patentovaný DD válec ze speciálních profilovaných a proti opotřebení odolných disků nasazených na hřídeli. Jednotlivé prstence o průměru 550 mm nejsou svařované, ale předepjaté silou, takže mají podstatně delší životnost. Stroje X-Press jsou určeny pro mělčí podmítku rychlostí 12 až 15 km/h, nebo kultivaci zorané půdy před setím maximálně do hloubky 150 mm.
Předvedeny byly dvě sestavy: jedna s podrývákem ST-BAR o záběru 3 m, druhá se secím strojem Stock AG. Vpředu umístěný a nonstop jištěný podrývák u prvního modelu může pracovat až do hloubky 25 cm, radlice lze osadit ostřím dlouhým 10, 14, nebo 25 cm. Podrývák i talířový kypřič se mohou používat každý zvlášť, nebo je možné oba stroje spojit, vzájemná agregace je přitom rychlá a jednoduchá. Druhá varianta se secím strojem umožňuje během přejezdu nejen pozemek podmítnout, ale také zasít řepku či plodiny na zelené hnojení. Zájem diváků vzbudil i samostatný podrývák s DD válci Flatliner 500 o záběru 3 m. Tento hydraulicky jištěný stroj může podrývat až do hloubky 60 centimetrů, po zpracování má půda opět zdravou strukturu s optimálními vlastnostmi pro růst rostlin, vsakování vody a infiltraci vzduchu.

Závěsná technika
Po ukázce nesených strojů X-Press předjely před návštěvníky dva tažené modely určené pro větší farmáře. Jde o velice robustní stroje o záběru 4,6 až 10 m, jejichž základem jsou opět dvě řady talířů s nastavitelným úhlem a DD válce, tentokrát již s průměrem jednotlivých prstenců 700 mm, které utužují nakypřený pozemek až 260 kg na metr záběru. Profilovaný povrch pozemku se „hřbety“, které pronikají do větší hloubky, optimálním způsobem zpevňuje půdu, zamezuje ztrátám vláhy a má výrazný protierozní charakter. Výhodou těchto strojů je i to, že se na souvratích otáčejí po DD válci, takže nevznikají koleje. Novinkou letošního roku byl předvedený model X-Press o záběru 4 m, s horním rámem a lehkým transportním podvozkem. K jeho hlavním devizám, kromě dobré manévrovatelnosti, patří především malý příkon (stačí traktor o výkonu 120 koní). Předveden byl také klasický robustní tažený X-Press o záběru 5,5 metru.
V posledních dvou letech se staly „bestselerem“ tažené stroje Simba označené SL. K pracovním sekcím patří dvě řady jednotlivě uložených talířů, podrývací (podmítací) radličky a patentovaný DD válec. Stejně jako u strojů X-Press je i zde zachována možnost změny úhlu nastavení talířů nezávisle pro každou řadu zvlášť. Lze je vybavit i podrývací sekcí, jejíž pracovní hloubku je možné měnit během práce. K robustnímu páteřovému rámu se pak může připojit další nářadí. Kombinovaný podmítač SL dokáže jedním přejezdem dokonale zpracovat celý požadovaný půdní profil, kvalitně zapravit posklizňové zbytky či porost a celý zpracovaný profil zpětně rovnoměrně přimáčknout. Tím se značně šetří půdní vláha, což je důležité zvláště v oblastech s jarními přísušky. Podmítače SL jsou určeny pro traktory s motorem o výkonu 200 až 450 koní i silnější. První předvedený model Simba SL 500 byl vybavený secím strojem Turbo jet a radarem umístěným pod ojí. Radar slouží k měření skutečné pojezdové rychlosti a tuto informaci předává elektrickému dávkovacímu ústrojí secího stroje. Druhý model Simba SL 700 byl výkonnější variantou předešlého. Výhodou těchto strojů je především velká vzdálenost os jednotlivých pracovních sekcí, čímž je zajištěna průchodnost i velkého množství rostlinných zbytků.

Chytrá logistika
V nabídce společnosti Agri CS jsou i traktorové návěsy Agrimega v červenostříbrné barvě z produkce ZDT Nové Veselí. Pro zemědělce je připravena široká škála návěsů, od nejmenší modelové řady s nosností 3tuny až po „pyšného dravce v dopravě“ - návěs Agrimega 250 s nosností 25 tun, který byl společně s menším modelem Agrimega 200 v Kameni představen. Variant je nepřeberné množství, k dispozici jsou různé druhy sklápění, počet náprav a doplňků, stejně jako výměnný systém. V nabídce jsou také rozmetadla chlévské mrvy, přepravníky zvířat i balíků objemné píce a cisterny, ať už zinkované, kovové či plastové. Hlavním přínosem produktů Agrimega pro uživatele je jednoduchá konstrukce, spolehlivost a příznivá cena.
K novinkám této tradiční akce patřila i cisterna Slootsmid s aplikátorem kejdy. Také v tomto případě je pro zemědělce připraveno mnoho variant o objemu 7 až 35 m3, s jednou, dvěma, třemi i čtyřmi nápravami. Vlastní jednoduchý aplikátor je velmi lehký, přitom ale robustní, těsně připojený k cisterně, takže při práci v kopcovitém a nerovném terénu dokonale kopíruje terén. Lze zvolit radličkový (do kukuřice) či diskový typ (TTP), k dispozici je i univerzální nožový aplikátor.
02.08.2009 08:11:17 | Autor: agroweb.cz


<< úvod

WWW.fotosen.txt.cz m251s@seznam.cz ©m251s 2009-2010
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se