První evropský traktor na bioplyn


Rakouský výrobce traktorů Steyr je znám svým inovativním přístupem k jejich designu a také používáním nových technologií. Vedle nejmodernějších motorů a plynulých převodovek se systémem S-Tronic, který řídí motor a převodovku za účelem dosažení co nejnižší spotřeby paliva, využívají traktory Steyr také výhod satelitního řízení. To vše pomáhá zemědělcům dosahovat vysoké produktivity při co možná nejnižších nákladech na palivo a lidskou práci.

Nejnovějším projektem, do kterého se Steyr pustil, je vývoj pohonu dieselového traktoru na zemní plyn/bioplyn, který by vedle potenciálu dalších úspor byl také mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Jediný vnější rozdíl
Na vývoji prototypu spolupracovali inženýři firmy Steyr s rakouskou firmou LuPower, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Výsledem jejich úsilí je prototyp traktoru Steyr CVT 195 s maximálním výkonem motoru 217 koní. Od běžného traktoru se liší pouze speciálním nosným rámem kolem kabiny, na němž jsou pod krytem umístěny tlakové lahve na bioplyn. To je jediný vnější rozdíl. Pod kapotou motoru se potom ukrývá technické vybavení, které přivádí bioplyn do spalovacího prostoru. V kabině traktoru je umístěn monitor provozu systému.
Přestavbou traktoru Steyr CVT 6195 na pohon naftou, zemním plynem a bioplynem lze ušetřit až 40 % nákladů na naftu. Vzhledem k tomu, že bioplyn jako palivo je CO2 neutrální, nepřináší tento vývojový projekt pouze snížení nákladů, ale také chrání klima a naše prostředí. Pokud by došlo k přepnutí na zemní plyn a bioplyn, snížila by se emise CO2 o 20 % za každou jízdu.
Pohon šetrný k životnímu prostředí
Redukce NOx dosahuje v průměru 17 %, emise pevných částic jsou nižší o 19 %, uhlovodíky o 87 % a do ovzduší je rovněž vypouštěno méně o 97 % oxidu uhelnatého.
Pro pohon dieselového motoru se nafta sice stále vyžaduje jako katalyzátor spalování. Množství bioplynu přimícháváno do nasávaného vzduchu se reguluje dle výkonové křivky a významně snižuje podíl nafty nutné pro pohon v celkovém objemu směsného paliva. Na tento provoz má traktor speciálně naprogramovanou řídicí jednotku motoru.
Jedinečná příležitost pro budoucnost
Bioplyn se získává z bioplynových stanic, kterých se i v České republice v posledních letech staví desítky. Většina z nich je zaměřena na výrobu elektrické energie a případně i tepla. To, že na trhu existuje dostatečné množství bioplynu, který je možné použít jako palivo do traktorů, je zřejmou výhodou této technologie.
Bioplyn se vyrábí v bioplynových stanicích z kejdy a organického materiálu. Proto ho může ze zemědělských plodin produkovat jakýkoliv zemědělský nebo komunální podnik. Při využití osvědčené a testované filtrovací technologie se může bioplyn přímo využívat pro výrobu vysoce kvalitního biopaliva a následně plněn do tlakových zásobníků umístěných na rámu traktoru.
Odborníci firmy Steyr jsou si také vědomi toho, že tato nová technologie přináší i další výhody, neboť produkce bioplynu snižuje závislost na fosilních palivech a zvyšuje hodnotu vytvářenou doslova z vlastní půdy. I další moderní dieselové motory lze s použitím speciální sady přestavět na tento pohon. Výsledkem je skutečnost, že všechny stroje v zemědělství, lesnictví nebo komunální sféře mohou pracovat na nákladově efektivní a k životnímu prostředí šetrné palivo.
02.08.2009 08:06:11 | Autor: agroweb.cz


<< úvod

WWW.fotosen.txt.cz m251s@seznam.cz ©m251s 2009-2010
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se